Ik geloof
dat ik geen groter geschenk kan ontvangen
dan door de ander
te worden gezien,
te worden gehoord,
te worden begrepen en aangeraakt.

Groepsbijeenkomsten zelfvertrouwen

Groepsbijeenkomsten zelfvertrouwen

De cursus zelfvertrouwen wordt gegeven door één of twee medewerkers van Mutare. Deze cursus is
bedoeld voor mensen die in hun dagelijks leven belemmerd worden door een tekort aan
zelfvertrouwen. Zij denken veelal niet positief over zichzelf, zijn onzeker, en durven geen “nee” te
zeggen. Ook vinden zij het vaak moeilijk om met kritiek om te gaan en aan te geven wat ze graag
zouden willen, of waar ze het niet mee eens zijn. In het kennismakingsgesprek met de cursusleiders
en de cursist, is gesproken over de specifieke zaken waar de cursist tegenaan loopt met betrekking
tot zelfvertrouwen.
In deze cursus werken we aan zelfvertrouwen door middel van een werkmap met daarin een aantal
thema’s. Ieder hoofdstuk heeft een thema met theorie en leesmaterialen, aangevuld met een aantal
leerstappen en voorzien van enkele vragen en/of opdrachten, die je thuis dient te maken. Tijdens de
cursusbijeenkomsten bespreken we de opdrachten en de theorie en leren we met behulp van
oefensituaties en verschillende werkvormen (o.a. rollenspellen). Er zijn 10 cursusbijeenkomsten die
gedurende de cursusperiode 2-wekelijks (indien mogelijk) worden gehouden.

Invulling van de avonden:

1. Kennismaken met elkaar

2. Observeren en interpreteren

3. Aandacht voor je gevoel

4. Omgaan met boosheid

5. Jezelf accepteren

6. Zelfvertrouwen

7. Omgaan met feedback

8. Grenzen aangeven

9. Wensen uiten en vorm geven

10. Afsluiting