Ik geloof
dat ik geen groter geschenk kan ontvangen
dan door de ander
te worden gezien,
te worden gehoord,
te worden begrepen en aangeraakt.

Tarieven

Graag wil ik u als cliënt in kennis stellen van de kosten voor hulpverlening bij Mutare. Ik vind het belangrijk om hierin zoveel mogelijk duidelijkheid vooraf te geven.

De kosten voor hulpverlening bij Mutare bedragen per gewerkt uur voor u: € 79,50.
Het uurtarief voor de avonduren (18 tot 22u) is € 92,–.

De opbouw van uw rekening voor hulpverlening bestaat uit:

-gespreksduur (50 minuten gesprek en 10 minuten verslaglegging)
-tijd voor rapportage en/of schrijven van een verwijzing
-tijd voor overleg met derden (zoals andere disciplines: artsen, kerkenraden of collega instellingen)
-reistijd (bij bezoek aan huis)
-kilometervergoeding (bij bezoek aan huis, de vergoeding bedraagt € 0,21 per km)
De eenheden waarin de posten worden omschreven zijn werkelijk bestede uren.

Bekostiging
Bent u aanvullend verzekerd bij Prima voor Elkaar dan kunt u afhankelijk van uw pakket een deel vergoed krijgen.
Bent u aanvullend verzekerd bij een andere verzekeraar dan zou u een vergoeding kunnen vragen vanuit de alternatieve geneeswijzen.
Vraagt u na bij uw verzekering hoeveel deze vergoeding bedraagt.

Wanneer u de hulpverlening niet of moeilijk kunt betalen zullen we kijken naar andere mogelijkheden.

Wanneer u verhinderd bent bij een afspraak moet u dit minimaal 2 werkdagen van te voren telefonisch kenbaar te maken, anders zal de afspraak gefactureerd worden.

Bedenk steeds dat u met uw hulpvraag aan Mutare een investering doet waar u voor langere tijd baat bij kunt hebben.