Ik geloof
dat ik geen groter geschenk kan ontvangen
dan door de ander
te worden gezien,
te worden gehoord,
te worden begrepen en aangeraakt.

Waarom Mutare?

Mutare is een woord uit het Latijn wat veranderen, anders worden betekent.
Veranderen is de kern waar het om gaat wanneer u bij Mutare hulp of ondersteuning bij psychosociale problemen ontvangt. U bevindt zich in een situatie waar u zelf onvoldoende uitweg in ziet. Samen met u gaan wij op zoek naar de oorzaken van het probleem. Wat gaat er in uw situatie nu mis? Op het moment dat we daar zicht op hebben gekregen, kan er werkelijk wat gaan veranderen. Dit betekent in eerste instantie vaak dat u zelf bepaalde zaken verandert, maar uiteindelijk ook dat er iets aan uw situatie of de beleving van uw situatie verandert. Met hulp van de anderen uit uw omgeving. Met hulp van de hulpverlener, de ander die van ‘buitenaf’ met u mee kan kijken. Maar vooral met de hulp van de Ander.

Wij willen graag werken naar Bijbelse maatstaf. Daarbij is het welslagen van de hulpverlening afhankelijk van de Ander. Niet in eigen kracht kunt u uw problemen veranderen en niet in eigen kracht kunnen wij u helpen bij deze verandering. Gods hulp is nodig.

Mutare wil belangrijke mensen uit uw omgeving eventueel ook bij de hulp betrekken. Waar nodig en door u gewenst vind ik het belangrijk om in een goede en open samenwerking met het pastoraat u te kunnen ondersteunen.