Ik geloof
dat ik geen groter geschenk kan ontvangen
dan door de ander
te worden gezien,
te worden gehoord,
te worden begrepen en aangeraakt.

Werkwijze

De aanmelding.
Hulp vragen is een moeilijke stap. Toch is het vragen van hulp wel de eerst noodzakelijke stap op weg naar verbetering.
De aanmelding kan gebeuren door te bellen met 06-36135793.
Daarnaast kunt u de hulpvraag ook per e-mail zenden. U kunt ook iemand uit uw omgeving vragen het eerste contact te leggen bijv. een familielid, huisarts, dominee, kerkenraadslid, vriend of gemeentelid.

Wij streven ernaar u binnen twee werkdagen terug te bellen en een afspraak te maken voor een intakegesprek. De gesprekken zullen ongeveer 50 minuten duren met 10 minuten verslaglegging.

Wanneer u een afspraak wilt afzeggen, moet u dit tenminste 48 uur van tevoren melden. Anders moet dit gesprek gefactureerd worden.

Mutare kent op dit moment geen wachtlijst.

De gesprekslocaties zijn:

Het Katsland (Sébaschool)
4051 KA Ochten

Jasmijnstraat 7
4043 LX Opheusden

Indien nodig kunnen gesprekken ook in de thuissituatie plaatsvinden.

Vervolggesprekken
De gesprekken zullen met een zekere regelmaat worden gehouden. Afhankelijk van de hulpvraag kan de periode tussen de gesprekken variëren van een week tot langer. Wanneer de problemen beter hanteerbaar worden zullen de gesprekken worden afgebouwd en worden de periodes tussen de gesprekken langer.

De gesprekken vormen de basis van de hulpverlening. Niet de hulpverlener kan uw problemen veranderen maar tijdens de gesprekken gaan wij samen met u op zoek naar meer inzicht in uw problematiek. Daarbij worden er vaardigheden geleerd voor het omgaan met de dingen die u moeilijk vindt of waar u tegenaan loopt. Voorwaarde hierbij is uw inzet en motivatie om actief bij te dragen aan de gesprekken en het in praktijk brengen van de adviezen. Vaak worden er dan ook opdrachten gegeven om de inzichten of de adviezen in de tussenliggende tijd te oefenen.

Evaluatie
Regelmatig zal er tijdens de gesprekken teruggekeken worden of de hulpverlening die u ontvangt voldoet aan uw verwachtingen, de voortgang en de doelen die gesteld zijn.

Hoe lang de periode duurt waarin de gesprekken plaats vinden hangt af van verschillende factoren zoals: de complexiteit van uw probleem, wat wilt u bereiken met de gesprekken en hoe diep uw probleem zit.