Ik geloof
dat ik geen groter geschenk kan ontvangen
dan door de ander
te worden gezien,
te worden gehoord,
te worden begrepen en aangeraakt.

Schoolmaatschappelijkwerk

Herkent u zich in één of meerdere situaties?

 • Mijn kind zit niet lekker in zijn vel. Wat zou er met hem aan de hand kunnen zijn. Tja we hebben spanningen in het gezin maar zou dit hier mee te maken kunnen hebben? Hoe ga ik met deze spanningen en zijn gevoel, als ouder mee om?
 • Mijn kind kan maar niet over het verlies van zijn opa heen. Hij heeft angsten en droomt veel. Hij slaapt slecht. Kan u hem daarbij helpen door bv gesprekjes m.b.t. rouwverwerking doen?
 • Mijn kind reageert bijna altijd vanuit boosheid. Dit doet hij thuis en op school. Ik doe als vader nooit iets goed voor hem, hij wijst mij af. Wat is er met hem aan de hand en wat kan ik eraan doen?
 • De leervorderingen van onze zoon gaan achteruit. We hebben grote zorgen in ons gezin met ons pasgeboren zoontje: syndroom van Down. Hoe gaan we hier mee om? Kan het met elkaar verband houden?


Zomaar wat korte voorbeelden vanuit de praktijk van het schoolmaatschappelijk werk. Zo zij er nog meer voorbeelden te noemen, zoals:

 • scheiding van ouders
 • problemen in de opvoeding
 • mijn kind is niet weerbaar en/ of wordt gepest
 • gedragsproblemen
 • eetproblemen die voortkomen uit grote spanningen
 • gezinsomstandigheden als: werkloosheid, rouw, incest, huiselijk geweld, huwelijksproblemen of andere problemen met kinderen door bv handicap of gezagsproblemen
 • vaak ziek zijn van het kind


U kunt gebruik maken van het schoolmaatschappelijk werk als preventief of adviserend maar ook om een onpartijdige plek te hebben waar u alles kunt vertellen over uw kind en/ of uw situatie.
De school neemt een belangrijke plaats in het leven van kinderen, jongeren en hun ouder(s) in. In toenemende mate worden scholen geconfronteerd met gedrags- en ontwikkelingsproblemen bij leerlingen en (opvoedings)problemen in de gezins- en schoolsituatie Omdat de school een belangrijke plaats voor kinderen is, is ze ook een belangrijke signaleringsplek voor de genoemde problematiek. Als zich problemen voordoen in het leven of de ontwikkeling van leerlingen komt dit vaak als eerste tot uiting in hun functioneren op school.
De school heeft de plicht om kinderen een zo goed mogelijk leerklimaat te bieden. De scholen kennen daarom een zorgstructuur waarbij een intern begeleider de taak heeft in de school de zorg voor kinderen zo goed mogelijk te organiseren. Het schoolmaatschappelijk werk is een partner die de school in hun leerlingenzorg aanvult.
Er hoeven geen grote problemen te zijn om u of uw kind aan te melden voor een gesprekje. Soms kan het even fijn zijn om uw gedachten over situaties door een gesprek te ordenen en advies te krijgen of om even wat spanningen of zorgen te delen. Soms zijn er meer gesprekken nodig. Ook dat is mogelijk.
Daarnaast kan de schoolmaatschappelijk werker de weg wijzen naar zo nodig andere hulpverleningsorganisaties. Neem voor meer informatie over het schoolmaatschappelijk werk gerust contact met ons op.