Ik geloof
dat ik geen groter geschenk kan ontvangen
dan door de ander
te worden gezien,
te worden gehoord,
te worden begrepen en aangeraakt.

Opvoeding

Herkent u zich in één of meerdere situaties?

  • Wij staan als ouders vaak niet op 1 lijn in de opvoeding.
  • Wij begrijpen onze dochter niet.
  • Ik vind het moeilijk om grenzen naar mijn kinderen te stellen.
  • Ik sta alleen voor de opvoeding, het lukt niet altijd.
  • Mijn kinderen hebben veel ruzie met elkaar, het is vaak moeilijk om dit om te buigen.
  • Mijn kinderen spijbelen veel op school.
  • Mijn kind krijg ik niet gemotiveerd voor school.
  • De kinderen van mijn man accepteren mij niet als stiefmoeder.
  • Mijn kind vertoont vreemd gedrag, wat is er met haar aan de hand?

Zo zijn er nog meer situaties te noemen die maken dat opvoeden een moeilijke taak is. Bij Mutare willen we met u in gesprek gaan om te zoeken naar oorzaken van deze zorgen, maar ook naar de beste aanpak. We willen met u en evt. uw gezin of kind in gesprek gaan om weer de verbinding naar elkaar te vinden.

Ervaring:
“Veel vragen hadden wij als ouders in de omgang met onze ‘puber’ dochter. We raakten met elkaar verstrikt in een negatieve spiraal van ‘de ander niet meer begrijpen’. Door de vele inzichten die we kregen tijdens de gesprekken, hebben wij als ouders de omslag kunnen maken naar een positievere manier van opvoeden. Waar we helemaal blij mee zijn is de verbeterde verhouding met onze dochter en de andere kinderen. Voor ons was hulp vragen hierbij eerst erg moeilijk maar we hebben ervaren dat we er met zijn allen sterker uit zijn gekomen.”